Internkontroll – lovpålagt sikkerhet

Internkontroller av el-anlegget er med på å sikre at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er ivaretatt i din bedrift.

Alle norske bedrifter er pålagt å ha en fungerende internkontroll av elektriske installasjoner. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker.

Dersom din bedrift ikke har etablert rutiner for internkontroll kan vi med vår fagkunnskap hjelpe dere med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av elanlegget.

Vi har:

• den nødvendige kompetansen

• lang erfaring med slike rutiner

• flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere

• en fast person som følger opp avtalen i din bedrift

• det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bedrift